Manualul Manualelor

Atlas enciclopedic memorator

            Manualul Manualelor oferă o sursă completă de materiale didactice vectorizate  și procesate pentru managementul și logistica imagistică a spațiului educațional. 
            Manualul Manualelor are un format special, inedit, cu o grafica de carte elaborată și o procesare specializată  de așa natură că, în afara prezentării fizice sub formă de carte tipărită, este pregătită vectorial, putând fi prezentată și virtual pe monitor, tabletă sau proiectată pe ecran. Sunt prezentate și detaliate un număr foarte mare de planșe, hărți, schițe care contin definiții, teoreme, explicații pentru cât mai multe obiecte de studiu, cu o abordare unitară, modernă, profesionistă. Materialele pot constitui suport de lucru al elevilor și studenților.